Personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation)
Denna lag ersätter den tidigare lagen PUL och gäller från och med 20180525.
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. En fullständig information ”Behandling av Personuppgifter” kan du få skickad till dig, kontakta i så fall oss per mail info@mapump.se
De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna genomföra de arbeten och åtgärder du beställer av oss tillika kunna fakturera för utfört arbete.
 
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi använder den senaste infrastrukturen och tjänsterna för att skydda din sekretess, integritet och tillgång till dina personuppgifter. Vi ansvarar för att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Det är till för att kunna tillgodose dig som kund och skapa bra service för dig.
 
Överföring av uppgifter.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till
MA Pump & VVS AB på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund.