Vi är auktoriserade för installation och service av
Sanimarin´s eldrivna toaletter.


Från den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall i våra hav, sjöar och vattendrag.

Ett alternativ är att skräddarsy en installation av en eldriven toalett från Sanimarin tillsammans med en lämplig hålltank. Med dessa eldrivna toaletter reduceras dessutom spolvattenmängden avsevärt.

Vi erbjuder en anpassad lösning för installation av Sanimarin´s eldrivna toaletter på fritidsbåtar.

Produktinformation om eldrivna toaletter från Sanimarin

http://www.saniflo.se/upload/pdf/310147-manual_nyhet-sanimarin-2014.pdf

loading...